Perusopetuksen saavutettavuus tyssää tiedon puutteeseen

Minna Bimberg on selvittänyt pro gradu -työssään peruskoulun opettajien asenteita saavutettavuuden edistämiseen opetuksessa. Bimberg tutki neljää kysymystä: Miten opettajat asennoituvat saavutettavuuden edistämiseen opetuksessa? Mistä he hakevat tietoa saavutettavuusvaatimuksista? Millä tavalla he huomioivat saavutettavuusvaatimukset opetuksessaan? Mitkä ovat tärkeimmät esteet saavutettavan opetusmateriaalin…

Sisältöelementtien lukemisjärjestys vaikuttaa saavutettavuuteen

Kun dokumentit tai verkkosivustojen sisällöt luetaan ruudunlukuohjelmalla, on sisältöelementtien oikea lukemisjärjestys erittäin tärkeää. Jos sisältöjen lukemisjärjestystä ei ole määritelty oikein, voi ruudunlukuohjelman käyttäjä saada väärää tietoa tai häneltä voi jäädä saamatta olennaista tietoa. Word-, PowerPoint- ja PDF-tiedostot On tärkeää, että…

Oikein tehty Word-dokumentti voi olla saavutettava 

Microsoftin Office-ohjelmissa on paljon sisäänrakennettuja ominaisuuksia, jotka auttavat tekemään saavutettavia tiedostoja. Wordillä pystyy tekemään helppokäyttöisiä ja teknisesti oikein toimivia tiedostoja, kun käyttää hyödyksi mm. kappaletyylejä ja helppokäyttöisyyden tarkistustyökalua. Kappaletyylit määrittävät tekstin ulkoasun Kappaletyylit ovat yksi Wordin perusominaisuus, joilla varmistetaan tekstin…

Saavutettava Word-dokumenttimalli antaa ihmisen keskittyä sisällöntuotantoon

Organisaation dokumenttimallit on usein tehty palvelemaan brändiä ja visuaalista ilmettä. Dokumenttimallin avulla voidaan myös varmistaa tiedostojen saavutettavuutta. Saavutettavuuden kannalta olennaista on tehdä Word-dokumenttimalliin oikeanlaiset kappaletyylit, joilla hallitaan sisältöjen ulkonäköä ja muita ominaisuuksia. Merkittäviä ovat varsinkin leipätekstissä käytettävä normaalityyli, eritasoisissa otsikoissa…

Adobe Acrobat DC -ohjelman käytettävyystarkistus auttaa PDF-dokumenttien saavutettavuuden parantamisessa

PDF-tiedostojen saavutettavuus on mahdollista tarkistaa Adobe Acrobat DC -ohjelman käytettävyystarkistustyökalun avulla. Työkalu ei tee täydellistä tarkistusta vaan on myös kohtia, joita dokumentin tekijän tulee tarkistaa erikseen. Pääsääntöisesti työkalu tuo ongelmat esille ja se tarjoaa myös mahdollisuuden automaattiseen korjaamiseen, esim. dokumentin…

SmartArt-kuvioiden saavutettavuus

Office-ohjelmien eli Wordin ja PowerPointin SmartArt-toiminnallisuus antaa mahdollisuuden sisältöjen visualisointiin. SmartArt-toiminnossa on erilaisia valmiita kuvioita esim. prosessien esittämiseen tai organisaatiokaavioiden luomiseen. Kun käytät SmartArteja, pääosassa on sisällön hyvä jäsennys ja visualisointi – ei koskaan pelkkä “kiva ulkoasu” sen itsensä vuoksi.…

Älä tee pitkiä tekstiraportteja PowerPointilla

Kun tuotetaan verkon kautta jaettavia dokumentteja, on erittäin tärkeää valita oikea “tuotanto-ohjelma”. Kun sisällöt tarjoillaan tarkoituksenmukaisessa muodossa ja tiedostoformaatti on oikea, helpotetaan myös saavutettavien dokumenttien tuottamista. Mieti siis tarkkaan:  Esimerkiksi PowerPoint ei ole paras ohjelma monisivuisen ja yksityiskohtaisen ohjeistuksen tekemiseen ja julkaisemiseen. Monesti tämän tyyppisen sisällön rakentamisessa turvaudutaan PowerPointiin, koska siellä on mahdollista rakentaa diojen avulla haluttua visuaalisuutta. Kuitenkin jos ohje jaellaan PDF-tiedostona, PowerPointissa saatavilla olevat sisältötyypit ja…

PDF-lomakkeet ovat hankalia saavutettavuuden kannalta

PDF-tiedostojen tuottaminen ja julkaiseminen on helppoa, mutta harva PDF-lomake on luotu saavutettavuutta silmälläpitäen. Monet PDF-lomakkeet on tehty tulostettavuus edellä, mikä tarkoittaa sitä, että lomakkeen käyttöliittymä ei vastaa näytöllä täytetyn lomakkeen kriteereitä. Tällaisessa PDF-tiedostossa on paljon korjattavaa saavutettavaksi lomakkeeksi!   Saavutettavuusvaatimukset koskevat siis myös PDF-lomakkeita. Saavutettavassa PDF-lomakkeessa on merkitty dokumentin metatiedot (otsikko…

Pitääkö kaavoituksen karttojen olla saavutettavia?

Saavutettavuusvaatimukset koskevat monentyyppistä aineistoa, mutta kartat, karttapalvelut ja karttasovellukset eivät kuulu lain piiriin silloin kun niitä ei ole tarkoitettu navigointiin. Myös kaavoituksen karttakuvat ovat siis aineistoa, jota saavutettavuusvaatimukset eivät koske. Kaavoituskartat sisältävät kuitenkin runsaasti sisältöä, jotka voisivat olla paremmin saavutettavia…

Uusin Office-paketti helpottaa saavutettavien tiedostojen tuottamista

Monella organisaatiolla on käytössä Office-paketin vanhoja versioita, esimerkiksi Office 2016. Tässä – ja vielä vanhemmissa – versioissa helppokäyttöisyysominaisuudet ovat piilossa ja puutteellisia verrattuna uusimpiin versioihin.  Uusimmat Office-versiot, 2019 ja 365, tarjoavat kätevät helppokäyttöisyyden tarkistus- ja korjaustyökalut, ja niiden avulla saavutettavien…