Tehosta PDF-tiedoston saavutettavuustarkastusta PAC-ohjelmalla

Adobe Acrobat Pron ja PDF Accessibility Checkerin (PAC) avulla voit parantaa PDF-dokumenttien saavutettavuutta. PAC on tehokas työkalu, joka tarkistaa dokumentin teknisen rakenteen ja löytää sellaisia saavutettavuusvirheitä, joita Acrobat Pro ei tuo esille. Lue, kuinka Prota ja PACia voi käyttää yhdessä saavutettavuuden parantamiseksi!

PDF-dokumenttien saavutettavuus on tärkeää, jotta kaikki käyttäjät pääsevät käsiksi sisältöön. Blogipostauksessa ”Adobe Acrobat DC:n käytettävyystarkistus: avain PDF-dokumenttien saavutettavuuden parantamiseen” esittelen Acrobat Pron käytettävyystarkistustyökalun, jolla voi löytää ja korjata PDF-tiedoston saavutettavuusvirheitä. Tarkistuksen tehostamiseksi työkalupakkiin voi lisätä PDF Accessibility Checkerin eli PACin.

PAC tarkistaa, mutta ei korjaa

PAC on ilmainen ohjelma, joka tarkistaa PDF-dokumenttien saavutettavuuden. Se tarkistaa dokumentin teknisen rakenteen ja löytää saavutettavuusvirheitä, joita esim. Acrobat Pro ei välttämättä tuo esille.

PAC on nimensä mukaisesti tarkistustyökalu. Se tarkistaa dokumentin saavutettavuuden sekä PDF/UA-standardin että WCAG-kriteerien näkökulmasta. Sillä EI voi korjata virheitä, vaan sen voi tehdä esimerkiksi Acrobat Prolla.

PACin uusin versio sisältää myös PDF-dokumentin laadun tarkistuksen. Se tarkistaa esimerkiksi, onko dokumentin kieliattribuutti oikein ja ovatko otsikot ja kirjanmerkit laadukkaita. PACissa on myös ruudunlukuohjelman esikatselu. Se näyttää, miten sisältöjen järjestys näkyy ruudunlukijalla verrattuna alkuperäiseen näkymään.

PAC täydentää Acrobat Prota

Yksinään PAC ei riitä saavutettavuuden tarkistamiseen ja virheiden korjaamiseen. Kun korjaan asiakkaiden PDF-dokumentteja ja PDF-lomakkeita, päätarkistustyökaluina ovat Adobe Acrobat Pro ja NVDA-ruudunlukuohjelma. PAC on erittäin hyvä lisätyökalu, ja se löytää usein virheitä, joita Acrobat Pro ei tuo esille. Nämä virheet eivät ole kriittisiä, mutta niiden korjaaminen parantaa dokumentin saavutettavuutta.

PAC on ammattilaisille suunnattu tarkistustyökalu. Se on sinänsä helppokäyttöinen, mutta virheiden tulkinta ja korjaaminen Adobe Acrobat Pro -ohjelmalla onkin monimutkaisempi prosessi.

0 kommenttia “Tehosta PDF-tiedoston saavutettavuustarkastusta PAC-ohjelmalla

Leave a Reply