Asiantuntijat saavutettavuuden ja tiimityöskentelyn kehittämiseen

Avun asiantuntijoilla ​on monipuolinen kokemus toimintojen kehittämisestä, verkkopalveluista, yhteisöllisen työskentelyn ja tiimityön välineistä, web-kehityksestä ja viestinnästä.

Avun asiantuntijat keskittyvät saavutettavuuden eri alueisiin. Meiltä saat kokonaistoimituksen saavutettavuuteen tai tiimityöskentelyyn liittyviin tarpeisiisi: me arvioimme, me korjaamme ja me koulutamme.

Mirlinda Kosova-Alija
Mirlinda Kosova-Alija, teknisen saavutettavuuden asiantuntija

Olen pitkän linjan tietojenkäsittelyn/IT:n ja pedagogiikan osaaja.

Minulla on mittava kokemus digitaalisen saavutettavuuden sekä yhteisöllisen työskentelyn edistämisestä.

Tietojenkäsittelyn ja liiketalouden alojen koulutustaustani auttaa minua kehittymään paremmaksi digitaalisen saavutettavuuden edistäjäksi sekä ymmärtämään ja vastamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Minulla on myös pedagoginen pätevyys, mikä auttaa tuottamaan asiakkaille mahdollisimman tehokkaita koulutuksia: sisältöä ja toteutusta räätälöidään osallistujien tarpeita palvelevaksi ja mahdollisimman suuren hyödyn saamiseksi.

Työurani aikana olen saanut pitkän kokemuksen projektien vetämisestä, verkkopalveluiden kehittämisestä sekä yhteisöllisen työskentelyn edistämisestä. Korkeakoululehtorina tiedän, miten osaamista kehitetään, miten pedagogisesti toimivat kurssit rakennetaan, millaisia menetelmiä käytetään – ja miten ihmiset oppivat oppimaan. Tavoitteenani on tuottaa mahdollisimman tehokkaita koulutuksia, joita osallistujat voivat hyödyntää suoraan omaan työhönsä.

Verkostoidutaan LinkedInissä

Lotta Linko
Lotta Linko, saavutettavan sisällön asiantuntija

Olen kokenut ja lukenut viestinnän ja sisällöntuotannon ammattilainen.

Vahvuuteni on kokonaisuuksien hahmottaminen, yhteyksien näkeminen, rakenteiden muodostaminen ja sisältöjen sanallistaminen. Humanistin taustalla kognitiivinen saavutettavuus on minun syvintä asiantuntijuuttani.

Koulutustaustani perusta on kielissä ja kirjallisuudessa, ja FM-tutkintoa olen täydentänyt koko työurani ajan mm. informaatiosuunnittelijan koulutuksella, Professional Development -ohjelmalla sekä lukuisilla lyhyillä täsmäkursseilla.

Työkokemukseni on sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Olen toiminut viestinnän asiantuntijatehtävissä tietoliikenneteollisuuden ja kemianteollisuuden palveluksessa, ja minulla on pitkä työkokemus myös korkeakoulun päällikkötason tehtävistä.

Verkostoidutaan LinkedInissä


Nori Alija, teknisen saavutettavuuden assistentti. Toimin Avu Oy:ssä osa-aikaisesti teknisen saavutettavuuden assistenttina ja opiskelen tietojenkäsittelyä.

Yhdessä asiantuntijat ovat enemmän

Avun asiantuntijat täydentävät toisiaan erilaisilla taustoillaan ja osaamisillaan. Toinen meistä hallitsee teknisen saavutettavuuden ja toinen on sisällöllisen saavutettavuuden asiantuntija. Palvelemme ensi sijassa sisällön käyttäjää eli tietoa tarvitsevaa ihmistä, mutta varmistamme, että sisältöihin pääsee käsiksi koneellisesti. 

Meiltä saat tiedostoillesi ja lomakkeillesi  täyden palvelun: me arvioimme sisältöjen teknisen ja sisällöllisen saavutettavuuden ja teemme ehdotuksen korjauksiksi. Me myös teemme korjaukset yhteisten neuvottelujen jälkeen. Lisäksi organisaatiosi saa meiltä pedagogisesti pätevän koulutuksen tai pidemmän sarjan valmennusta osaamisenne kehittyessä.

Katso kaikki palvelumme!