Avut yhteisölliseen työskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen

Avun asiantuntijoilla ​on monipuolinen kokemus toimintojen kehittämisestä, verkkopalveluista, yhteisöllisen työskentelyn ja tiimityön välineistä, web-kehityksestä ja viestinnästä.

Mirlinda Kosova-Alija
Mirlinda Kosova-Alija

Minulla on pitkä kokemus verkkopalveluiden ketterästä rakentamisesta ja kehittämisestä erilaisia teknologioita ja julkaisujärjestelmiä hyödyntäen. Tuon soveltaen eri toimintojen käyttöön O365-palvelua, jotta koko organisaatiossa rakentuu yhteisöllisen työskentelyn toimintakulttuuri. Minulla on vuosien kokemus IT:n ja pedagogiikan yhteismaailmasta niin teknisen asiantuntijan kuin opettajan roolissa. Työasenteeni on kehitysorientoitunut ja ratkaisukeskeinen.

Verkostoidutaan LinkedInissä

Lotta Linko
lotta linko

Olen toiminut organisaatioviestinnän, työyhteisöviestinnän, sisällöntuotannon ja toiminnan kehittämisen tehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Olen tehnyt useita, kattavia www- ja intraprojekteja sekä perehtynyt Office 365:n myötä yhteistyön ja työyhteisöviestinnän moderneihin välineisiin ja toimintaperiaatteisiin.

Tavoitteenani on rakentaa  palvelumuotoilulla ja yhteisöllisellä kehittämisellä tilanteeseen ja toimintakulttuuriin sopivimpia ratkaisuja, jotka palvelevat niin yksittäisiä käyttäjiä kuin kokonaista organisaatiota ja sen strategisia tavoitteita. Sisällytän kehitystyöhön aina toiminnan arvioimisen ja jatkuvan parantamisen.

Verkostoidutaan LinkedInissä