Avu oy

Yhteistyön avuksi

Tulemme avuksi, kun tarvitset valmennusta organisaation tiimityöskentelyn kehittämiseen, verkkosivuston tai blogin rakentamiseen, viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen tai saavutettavien sivustojen, tiedostojen ja sisältöjen tuottamiseen.

TUTUSTU PALVELUIHIMME

Moderni yhteistyö lisää tuottavuutta

Moderni digitaalinen tiimityö, kollaboraatio ja kommunikaatio tuovat tehokkuutta yksittäisen asiantuntijan arkeen ja mahdollistavat tiimien yhteisen ja avoimen tekemisen. Organisaatio puolestaan pääsee hyödyntämään hankkimansa palvelun tehokkaasti ja suunnitellusti.

Microsoftin Office 365 -pilvipalvelu mahdollistaa modernin tiimityön ja tuottavan ryhmätyöskentelyn. Ajasta ja paikasta riippumaton tiedostojen yhteinen työstäminen, verkkokokoukset, projektien suunnittelu ja tehtävien hallinta sekä avoin työyhteisöviestintä edellyttävät uudenlaista toimintakulttuuria mutta myös synnyttävät uutta tietoa ja kasvattavat yhteistä pääomaa: tietoa, osaamista ja toimintakulttuuria.

Uskomme, että kun yhteiset työvälineet ja yhteisöllisen työskentelyn tavat otetaan oikealla tavalla käyttöön, ne tuovat iloa työn tekijälle, tyytyväisyyttä asiakkaalle ja tehokkuutta organisaatiolle.

Palvelumme

Valmennuksemme ovat pedagogisesti oikein suunniteltuja ja toteutettuja, ja valmennusta tukevan ohjeistuksen räätälöimme käyttäjien tarpeiden mukaisesti.