Tehosta PDF-tiedoston saavutettavuustarkastusta PAC-ohjelmalla

Adobe Acrobat Pron ja PDF Accessibility Checkerin (PAC) avulla voit parantaa PDF-dokumenttien saavutettavuutta. PAC on tehokas työkalu, joka tarkistaa dokumentin teknisen rakenteen ja löytää sellaisia saavutettavuusvirheitä, joita Acrobat Pro ei tuo esille. Lue, kuinka Prota ja PACia voi käyttää yhdessä…

Tarkistuslista taulukoiden saavutettavuudesta

Taulukoiden saavutettavuus ei ole ongelma, kun muistaa tarkistaa tietyt asiat jo sisältöä suunnitellessaan ja sitä tuottaessaan. Tässä tarkistuslistassa on lueteltu tyypillisiä taulukoiden saavutettavuuden ongelmakohtia. Taulukot tiedon esittämiseen, ei sisällön jäsentelyyn  Taulukon käyttö on monesti helppo tapa jäsennellä sisällöt silmäiltävään asetteluun, mutta avustavien teknologioiden käyttäjille tämä voi tuoda lisää haasteita. Ruudunlukuohjelmat tulkitsevat sisältöä vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas, ja jos taulukko…

Siirsimme ja käänsimme Elron-sivuston uudelle alustalle

Olimme avuksi Elron oy:n verkkosivuston siirtämisessä uuteen julkaisujärjestelmään osaksi kansainvälistä kokonaisuutta. Palvelumme Elronille olivat: Vanhat sisällöt uuteen järjestykseen ja järjestelmään Projektin alussa Elronilla oli olemassa sivusto. Uuden yhteistyösopimuksen myötä myös Elronin www-sivut haluttiin siirtää uudelle alustalle osaksi kansainvälistä sivustokokonaisuutta, jossa…

Rakensimme eNordic-sivut

Toteutimme eNordic-yrityksen sivut konseptisuunnitelman pohjalta WordPress-alustalle. Palvelumme olivat Yrityksellä oli alustava suunnitelma sivuston sisällöistä. Me lähdimme miettimään näille sisältöblokeille modernia toteutusta, jossa otettaisiin huomioon kolme eri kieliversiota, responsiivisuus sekä laajennettavuus sisältömäärän myöhemmin karttuessa. Neljästä Powerpoint-diasta yhdeksi one page -ratkaisuksi eNordicin…