Selkeä kieli: standardi ISO 24495-1

Selkeälle kielelle on julkaistu kesäkuussa 2023 kansainvälinen standardi, ISO 24495-1:2023. Standardi ohjaa pääasiassa digitaalisten ja painettujen tekstisisältöjen tuotantoon. Standardi on englanninkielinen, mutta periaatteet ja ohjeet pätevät millä kielellä tahansa.

Selkeä kieli säästää niin lukijoiden kuin kirjoittajien aikaa, vaivaa ja rahaa. Selkeä kieli on viestintää, jossa sanat, rakenteet ja muotoilu ovat niin selkeitä, että kohderyhmän lukijat löytävät tarvitsemansa tiedon vaivatta, ymmärtävät sitä helposti ja voivat käyttää sitä sujuvasti.

Selkeän kielen standardissa neljä periaatetta ja parikymmentä ohjetta

Standardi rakentuu neljän pääperiaatteen varaan:

  • olennaisuus
  • löydettävyys
  • ymmärrettävyys
  • käytettävyys.

Kolme ensimmäistä – olennaisuus, löydettävyys ja ymmärrettävyys – kohdistuvat tuotettuun sisältöön eli saavutettavaan kieleen. Käytettävyys-otsikko haastaa pohtimaan myös sisällöntuotannon prosessia ja sisällön elinkaaren hallintaa.

Periaatteet nivoutuvat toisiinsa. Kun tuotetaan olennaista, löydettävää ja ymmärrettävää sisältöä, se on todennäköisesti myös käytettävää.

Jokainen ISO 24495-1 -standardin periaate on purettu käytännön ohjeiksi, joita noudattamalla periaate toteutuu. Näitä ohjeita on yhteensä 19. Ohjeiden lisäksi standardi sisältää myös varsin yksityiskohtaisen tarkistuslistan konkreettisille sisällöille.

Standardin kuvaus kansainvälisen standardoimisjärjestön ISO:n sivustolla

0 kommenttia “Selkeä kieli: standardi ISO 24495-1

Leave a Reply