Sisältöelementtien lukemisjärjestys vaikuttaa saavutettavuuteen

Kun dokumentit tai verkkosivustojen sisällöt luetaan ruudunlukuohjelmalla, on sisältöelementtien oikea lukemisjärjestys erittäin tärkeää. Jos sisältöjen lukemisjärjestystä ei ole määritelty oikein, voi ruudunlukuohjelman käyttäjä saada väärää tietoa tai häneltä voi jäädä saamatta olennaista tietoa.

Word-, PowerPoint- ja PDF-tiedostot

On tärkeää, että lopullisista dokumenteista tarkistetaan, että sisällöt luetaan oikeassa järjestyksessä. Näkevälle sisällöntuottajalle sisältöelementtien lukemisjärjestys voi helposti jäädä huomioimatta, sillä kokonaisuuden voi hahmottaa yhdellä silmäyksellä ja tarkemman lukemisjärjestyksen voi valita itse: voi siis katsoa kuvioita juuri siinä järjestyksessä kuin itse haluaa. Ruudunlukuohjelman käyttäjälle tilanne on toinen, sillä ruudunlukija käsittelee elementit juuri siinä järjestyksessä, kun ne on tiedostoon tuotettu tai erikseen määritelty. Sisältöelementtien lukemisjärjestyksessä voi olla isojakin ongelmia.

Lukemisjärjestyksen tarkistus on erityisen tärkeää varsinkin silloin, kun tiedostoissa on visuaalisia elementtejä kuten SmartArt-kuvioita, kaavioita tai itse piirrettyjä kuvioita. Office-ohjelmissa sisältöelementtien lukemisjärjestyksen tarkistus ja korjaus onnistuu helppokäyttöisyyden tarkistustyökalulla.

Sisältöelementtien lukemisjärjestykseen tulee kiinnittää huomiota erityisesti silloin, kun tiedosto tallennetaan PDF-formaattiin. Kun kyseessä on PDF-lomake, muiden sisältöelementtien lisäksi myös lomakekenttien lukemisjärjestys pitää tarkistaa.

Verkkosivustot

Sivuston koodirakenteen tulee vastata todellista sisältöelementtien järjestystä. Näin varmistetaan, että sivuston sisältöelementit luetaan oikeassa järjestyksessä. Koodillisesti oikeanlainen ja hierarkkisesti oikein rakennettu koodi edesauttaa sisältöelementtien oikeaa lukujärjestystä.

Rakennetarkistus ja ruudunlukuohjelma auttavat

Kokemukseni mukaan sisältöelementtien lukemisjärjestysongelmat tulevat parhaiten vastaan PDF-tiedoston ja www-sivun koodirakennetarkistuksessa. Tämän lisäksi ruudunlukuohjelman käyttäminen sisältöelementtien tarkistuksessa on todella tehokas keino, sillä tuo tehokkaasti saavutettavuuspuutteet esille. 

0 kommenttia “Sisältöelementtien lukemisjärjestys vaikuttaa saavutettavuuteen

Leave a Reply