Adobe Acrobat DC -ohjelman käytettävyystarkistus auttaa PDF-dokumenttien saavutettavuuden parantamisessa

PDF-tiedostojen saavutettavuus on mahdollista tarkistaa Adobe Acrobat DC -ohjelman käytettävyystarkistustyökalun avulla. Työkalu ei tee täydellistä tarkistusta vaan on myös kohtia, joita dokumentin tekijän tulee tarkistaa erikseen. Pääsääntöisesti työkalu tuo ongelmat esille ja se tarjoaa myös mahdollisuuden automaattiseen korjaamiseen, esim. dokumentin koodaukseen.

Käytettävyystarkistus tarkistaa suuriman osan sisällöistä automaattisesti, mm. dokumentin otsikon, kuvien vaihtoehtoiset tekstit ja tiedoston koodauksen. Manuaalisesti tarkistettavaksi jää kriittisiäkin kohteita kuten värikontrastikriteerit tai sisällön looginen lukemisjärjestys.

Pelkkä automaattinen tarkastus ei riitä

Automaattisesti tarkistetut ja hyväksytyt kohdat eivät välttämättä tarkoita sitä, että ne ovat oikein. Riskinä on, että laadulliset kriteerit eivät täyty: kuvalle on vaihtoehtoiseksi tekstiksi voinut jäädä kuvan tiedostonimi tai Wordissa luotu automaattinen alt-teksti ei ole tarpeeksi kuvaava. Toisena esimerkkinä voisi ottaa kirjanmerkit: jotta ne palvelisivat käyttäjät oikealla tavalla, on varmistettava, että ne ovat teknisesti oikein, oikeat kohdat sisällöistä on merkattu otsikoiksi ja otsikoiden tasot merkitty oikein.

Käytettävyystarkistustyökalu ei monipuolisuudestaan huolimatta yksinään riitä takamaan PDF-dokumentin saavutettavuutta. Tarvitaan myös ihminen, joka osaa tarkistaa ja tarvittaessa korjata ne kohdat, jotka jäävät tarkistustyökalun ulkopuolelle, kuten:

  • taulukoita on käytetty datan esittämiseen eikä esim. sisällön asettelutarkoituksiin
  • dokumentissa on vähintään yksi H1-tason otsikko
  • listaa varten on käytetty listakoodia
  • sisällölle asetettu fonttikoko on tarpeeksi suuri
  • kappaleiden rivivälit ovat asetettusuositusten mukaiset.

Vaikka DC:n tarkistustyökalusta on paljon apua saavutettavuusvirheiden löytämisessä, on dokumentin tekijän osattava tarkistaa osa kohdista myös laadullisesta näkökulmasta ja lisäksi tuoda mukaan tarkistukseen myös muita kohteita, jotka eivät sisälly tarkistustyökalun ominaisuuksiin.

0 kommenttia “Adobe Acrobat DC -ohjelman käytettävyystarkistus auttaa PDF-dokumenttien saavutettavuuden parantamisessa

Leave a Reply