PDF-lomakkeet ovat hankalia saavutettavuuden kannalta

PDF-tiedostojen tuottaminen ja julkaiseminen on helppoa, mutta harva PDF-lomake on luotu saavutettavuutta silmälläpitäen. Monet PDF-lomakkeet on tehty tulostettavuus edellä, mikä tarkoittaa sitä, että lomakkeen käyttöliittymä ei vastaa näytöllä täytetyn lomakkeen kriteereitä. Tällaisessa PDF-tiedostossa on paljon korjattavaa saavutettavaksi lomakkeeksi!  

Saavutettavuusvaatimukset koskevat siis myös PDF-lomakkeita. Saavutettavassa PDF-lomakkeessa on merkitty dokumentin metatiedot (otsikko ja kieli), dokumentin rakenne on koodattu oikein (otsikot, kappaleet ja lomakekentät on merkitty tunnisteilla), kuville on annettu vaihtoehtoiset tekstit, värikontrastit ovat riittävät, lomakekentissä on vihjeteksti, kentistä toiseen pystyy siirtymään ilman hiirtä ja lomakekenttien järjestys on oikea. 

Lisätietoja saavutettavasta PDF-tiedostosta löytyy Celian Saavutettavasti.fi-sivustolta. 

PDF-lomakkeita voi korjata teknisesti saavutettaviksi 

PDF-lomakkeiden teknistä saavutettavuutta voi tarkistaa ja korjata maksullisella Adobe Acrobat DC –ohjelmalla. Verkossa jaetun PDF-lomakkeen saavutettavuuden korjaaminen voi olla hyvinkin työläs toimenpide. 

Tyypillisiä PDF-lomakkeiden saavutettavuusvirheitä ovat mm.: 

  • Lomake ei ole koodattu. 
  • Lomakekentistä puuttuvat nimet ja vihjetekstit. 
  • Lomakekenttien järjestys ei vastaa lomakkeen rakennetta. 
  • Lomakkeen kieli ei vastaa sisällön kieltä. 
  • Lomakkeen otsikkoa ei ole määritelty. 
  • Otsikoita ei ole koodattu oikein. 
  • Sisällön järjestystä ei ole määritelty oikein. 
  • Fonttikoot ovat liian pienet. 
  • Mahdollisista kuvista (esim. logosta) puuttuu vaihtoehtoinen teksti. 

Saavutettavassa PDF-lomakkeessa on tärkeä käyttää tarkoituksenmukaisia lomakekenttiä. Esim. jos samaan ryhmään liittyvistä ruksattavista valinnoista voi valita vain yhden kohteen, loogisin elementti on tuolloin radiopainike. Elementit tulisi tällöin myös ryhmitellä radiopainikeryhmään, jotta semanttisuus tulisi käyttäjän tietoon.  

Saavutettavuuden näkökulmasta kentille on myös tärkeää määritellä niiden pakollisuus ja kelpoisuusehdot. 
Lomakekenttien työkaluvihje taas on kentän tärkein metatieto, sillä sen lukevat ruudunlukuohjelmat ja se myös näkyy käyttäjälle, kun hiiri osoittaa ko. kenttää. Kentän vihjetekstin tulee sisältää tietoa kentän käyttötarkoituksesta sekä tarjota käyttöohje. Kentän työkaluvihje tulisi pitää lyhyenä ja kuvaavana. Esimerkki kentän työkaluvihjeestä: 
Kenttä: Rekisteröintipäivämäärä 
Kentän vihjeteksti: Rekisteröintipäivämäärä (Päivän numero / Kuukauden numero / Vuosi 202X) 

Lisätietoja saavutettavista PDF-lomakkeiden luomisesta: Create interactive forms that can be used by anyone, ensuring privacy and independence for all. 

Mitä PDF:n tilalle? 

Koska PDF-lomakkeiden korjaaminen saavutettavaksi on työlästä, joten kannattaa – jos vain mahdollista – siirtää PDF-lomakkeet sellaiseen verkkolomakepalveluun, joka tukee saavutettavien lomakkeiden luomista. Verkkolomakepalveluita on monenlaisia, ja yksinkertaisiin lomakkeisiin käy esim. Office 365 -palvelun Forms. 

PDF-lomakkeista ei valitettavasti ihan vielä päästä eroon, joten jos organisaatiosi tarvitsee apua niiden saavutettavuuden korjaamisessa, ota yhteyttä, autamme mielellämme! 

info@avu.fi 
044 2412 596 

0 kommenttia “PDF-lomakkeet ovat hankalia saavutettavuuden kannalta

Leave a Reply