Pitääkö kaavoituksen karttojen olla saavutettavia?

Saavutettavuusvaatimukset koskevat monentyyppistä aineistoa, mutta kartat, karttapalvelut ja karttasovellukset eivät kuulu lain piiriin silloin kun niitä ei ole tarkoitettu navigointiin.

Myös kaavoituksen karttakuvat ovat siis aineistoa, jota saavutettavuusvaatimukset eivät koske. Kaavoituskartat sisältävät kuitenkin runsaasti sisältöä, jotka voisivat olla paremmin saavutettavia useille käyttäjäryhmille.

Miten parannetaan tiedostoissa olevan kartta-aineiston saavutettavuutta?

Karttakuvista voi tehdä paremmin saavutettavia esim. selkeiden tummuuskontrastien avulla sekä erottamalla viivat muutenkin kuin väreillä. 

Karttakuviin tai infograafeihin tulee lisätä tekstivastineet, jotka kertovat kuvan aiheen tai sijainnin. Jos tekstivastineesta tulisi liian pitkä, sivulle voi lisätä linkin erilliseen saavutettavaan taulukkoon tai tekstitiedostoon. Tällöin tekstivastineessa kerrotaan, missä sisältö on selitetty. 

Jos kaavoitusaineisto on tarkoitettu navigointiin eli siinä esitetään esim. vaihtoehtoisia kulkureittejä rakennustöiden aikana, pitää tuottaa saavutettava tekstiversio. Käytännössä se tarkoittaa esim. työmaa-aluetta rajaavien teiden tai vaihtoehtoisten reittien nimeämistä. 

Avin ylitarkastaja Eetu Komsin mukaan kartta-asiat vaativat aina tapauskohtaista arviointia ja soveltamista:

– Karttoja on erilaisia eivätkä niiden kuvaamat alueetkaan aina sijaitse esimerkiksi nimettävien tienpätkien kupeessa. On myös hyvä kartoittaa, olisiko karttakuvia mahdollista tehdä aiempaa saavutettavampina. Sellaiset ratkaisut voisivat tehdä monista kartta-aineistoista saavutettavia monille käyttäjäryhmille, vaikka eivät ratkaisekaan ongelmaa täysin sokeiden käyttäjien kohdalla.

Mikä on kaavoituskartta?

Kuvakaappaus kaavoituksen karttasisällöstä
Kuva: kaavoitusaineistossa oleva kartta. Lähde: Hämeenlinnan kaupungin kaavoitus >
Kartta Asemantaan rakennuskieltoalueista

Kaavoitusaineiston kartassa tulisi olla tekstivastine. Tässä tapauksessa se voisi olla esim.: “Karttakuva Asemantaan rakennuskieltoalueista. Alue rajautuu Aulangontien ja Rautatienkadun sekä Vaneritehtaantien ja Viipurintien väliin. Kuvassa merkitty tontit, jotka tulevat rakennuskieltoon.” (Tämä karttakuva esimerkki.)

Muun kuin karttasisällön oltava saavutettavaa

Sisältöjä tehtäessä on hyvä muistaa, että digipalvelulain poikkeus koskee vain tiedostossa olevia karttakuvia. Asiakirjat on muun sisällön osalta tehtävä saavutettaviksi. Samoin jos kartta-aineisto on upotettu verkkosivuun, upotteen ei tarvitse olla saavutettava, mutta muun sisällön ja käyttöliittymän on täytettävä saavutettavuuskriteerit.  

Lähde: saavutettavuusvaatimukset.fi

0 kommenttia “Pitääkö kaavoituksen karttojen olla saavutettavia?

Leave a Reply