Yleiskieli, selkeä kieli vai selkokieli?

Tämän vieraskynäartikkelin on kirjoittanut tulkki ja selkokielen asiantuntija Emmi Lemmetty-Garcia. Voit tutustua Emmiin ja hänen palveluihinsa sivulla Kaiku Kommunikaatio.

Saavutettavuusvaatimusten myötä mediassa ja kansan keskuudessa ovat vilisseet sanat selkokieli, selkeä kieli, yleiskieli, ymmärrettävä kieli ja helppo kieli.

Mistä tiedän millaista tekstiä tuotan ja millaista minun pitää tuottaa?

Yleiskieli

Yleiskieli on kaikille kielenpuhujille yhteinen kielimuoto. Se on kieliyhteisön eri ikä- ja ammattiryhmille suunnattu yhteinen kieli, joka tuotetaan kirjakielen yleisten ohjeiden mukaisesti. Yleiskielessä käytetään yleisesti tunnettua sanastoa ja se on virkerakenteeltaan yksinkertaista.

Yleiskieltä käytetään muun muassa:

 • television uutisissa
 • radion uutisissa
 • sanomalehtien uutisissa
 • oppikirjoissa
 • tietokirjoissa
 • asiakirjoissa
 • käyttöohjeissa
 • tiedotteissa.

Yleiskieltä opitaan koulussa ja sitä ymmärretään ympäri valtakunnan murrealueista riippumatta. Joskus yleiskieltä kutsutaan ihmisten keskuudessa myös kirjakieleksi.

Yleiset ohjeet kielenhuollon suosituksiin löydät Kotimaisten kielten keskuksesta.

Selkokieli

Selkokieli on suomenkielen muoto, jota on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan. Tästä syystä se on helpommin luettavaa ja ymmärrettävämpää kieltä. Selkokieli on suunnattu henkilöille, joilla on jostain syystä vaikeuksia lukea tai ymmärtää tavallista yleiskieltä.

Selkokieltä kirjoittaessa täytyy muistaa myös selkeä ulkoasu. Kappaleet tai virkkeet eivät selkokielessä ole kovin pitkiä, ja kappaleiden väliin jätetään yleensä tyhjä rivi. Selkokielinen ulkoasu on ilmava, jolloin silmäily ja asiakokonaisuuksien ymmärtäminen on helpompaa.

Yleiskielen kääntämistä selkokielelle kutsutaan mukauttamiseksi. Selkokielelle mukauttamista tarjoavat Suomessa selkokieliasiantuntijat, kieliammattilaiset. Selkokielen arvioinnissa käytetään selkokielen mittaria, jonka Selkokeskus on kehittänyt vuonna 2018. Mittariin on koottu kaikki 30 vuoden aikana kerätty tieto niistä kielen piirteistä, jotka tekevät suomen kielestä joko helppo- tai vaikealukuista.

Voit lukea tietoa ja ohjeita selkokielen kirjoittamiseen Selkokeskuksen sivuilta.

Selkeä yleiskieli

Selkeä yleiskieli on nimensä mukaisesti selkeästi ja ymmärrettävästi tuotettua yleiskieltä. Siinä ei käytetä erikoissanastoa eikä siinä ole vaikeita rakenteita. Se on yleisten kielenhuollon suositusten mukaista. Selkeästi tuotettu yleiskieli nopeuttaa ja helpottaa kaikkien ihmisten lukemista ja tiedonsaantia.

Vinkkejä selkeän kielen kirjoittamiseen:

 • Käytä pienaakkosia.
 • Valitse selkeä ja näkyvä fontti.
 • Käytä tavanomaisia arkikielessä esiintyviä sanoja.
 • Kerro asiat aktiivi-muodossa ja käytä passiivia harkiten.
 • Suosi mieluummin sivulauseita kuin lauseenvastikkeita.
 • Selitä vaikeat käsitteet ja kirjoita lyhenteet auki.
 • Esitä asiat loogisesti, ensin tutut ja tärkeimmät asiat, sitten yksityiskohdat ja lisätiedot.

Suomessa hallintolaki ja kuntalaki velvoittavat julkisia organisaatioita käyttämään selkeää ja ymmärrettävää kieltä viestinnässään.

Tarkempaa tietoa hallinto- ja kuntalaista löydät Finlexin sivuilta.

0 kommenttia “Yleiskieli, selkeä kieli vai selkokieli?

Leave a Reply