Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sivustolle PDF-lomakkeita teknisesti saavutettaviksi

Avu korjasi STM:n sivuston PDF-lomakkeita teknisesti saavutettaviksi. Tiedostoista tehtiin verkkolomakkeita, jotka on mahdollista täyttää koneellisesti.

Korjattavat lomakkeet olivat suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä. Joihinkin lomakkeisiin tehtiin tekniset korjaukset alkuperäiseen, taulukkopohjaiseen tiedostoon, ja osaan tuotiin täytettävät kentät alkuperäisen layoutin pohjalle. PDF-lomakkeiden korjaus- ja rakennustyöt tehtiin Adobe Acrobat Pro DC -ohjelmalla.