Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sivustolle PDF-lomakkeita teknisesti saavutettaviksi

Avu korjasi Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sivustolle PDF-lomakkeita teknisesti saavutettaviksi. Alkuperäiset lomakkeet oli tehty tulostuksen jälkeen käsin täytettäviksi, mutta nyt niistä tehtiin verkkolomakkeita, jotka on mahdollista täyttää tietokoneella.

Lomakkeita oli kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomen- ja ruotsinkielisiin lomakkeisiin tehtiin tarvittavat tekniset korjaukset alkuperäiseen, taulukkopohjaiseen tiedostoon. Englanninkielisiin tiedostoihin tuotiin täytettävät kentät alkuperäisen layoutin pohjalle. PDF-lomakkeiden korjaus- ja rakennustyöt tehtiin Adobe Acrobat Pro DC -ohjelmalla.

Paperilomake ja PDF-lomake ovat eri asioita

Avun asiantuntija Mirlinda Kosova-Alija toteaa: – Paperilomakkeessa ja aidossa verkkolomakkeessa on eri logiikka ja eri rakenne, ja käyttötarkoituksen muuttaminen voi vaatia paljonkin työtä. Verkkolomakkeissa pitää olla ruudunlukijoita varten tiedot jäsennelty niin, että lomakkeen kentistä muodostuu käyttäjälle loogisesti etenevä ja käyttäjää ohjaava kokonaisuus pelkän kuulohavainnon perusteella. Verkkolomakkeessa on siis pinnan alla paljon enemmän kuin mitä pelkällä silmällä näkee!

Kynällä täytettävät paperilomakkeet ovat siistin näköisiä ja toimivat mainiosti juuri tähän tarkoitukseen, mutta niiden rakenne on saavutettavuuden kannalta ongelmallinen. Ne on useasti tehty Office-ohjelmilla niin, että suhteellisen monimutkaiseen pohjataulukkorakenteeseen on lisätty tarvittavia teksti- ja kuvaelementtejä, joiden asemointi on tehty ihmissilmälle miellyttäväksi. Näin tehdyt lomakkeet eivät kuitenkaan toimi koneluvussa, sillä niiden rakenteet eivät ole säännölliset eikä erilaisia elementtejä ole nimetty sähköisen käytön helpottamiseksi. Paperilomakkeista puuttuvat myös käyttäjää palvelevat täyttöohjeet.

Lue lisää PDF-lomakkeiden tyypillisistä ongelmista