Saavutettavuuskoulutus Saskyn verkko-opettajille

Avu piti SASKY-koulutuskuntayhtymän opettajille ja Vahvistu verkossa -hankkeen toimijoille koulutuksia saavutettavuuden roolista opetuksessa.  

Koulutuksen aiheina olivat: 

 • Digitaalisen saavutettavuuden merkitys 
 • Kognitiivinen saavutettavuus (saavutettava sisältö, sisällön rakenne) 
 • Universal Design for Learning (UDL) -viitekehys
  • kohderyhmien huomioiminen verkkokurssin suunnittelu-, tuotanto- ja toteutusvaiheessa 
 • Saavutettavien opetusmateriaalien tuottaminen
  • Office-dokumenttien saavutettavuus 
  • Saavutettavien pdf-tiedostojen tuottaminen 
  • Videoiden tekstitys. 
 • Saavutettavuus Moodle-oppimisympäristössä 
 • Avustavat teknologiat ja niiden hyödyntäminen opetuksessa ja opiskelussa 

Koulutukseen osallistuneet opettajat kokivat tärkeäksi saavutettavuuden huomioimisen opetuksen kaikissa vaiheissa. Officen helppokäyttöisyystyökalu kiinnosti, ja sen käyttöönotto nähtiin konkreettiseksi askeleeksi kohti saavutettavamman opetusmateriaalin tuottamista. Avustavassa teknologiassa – ja tässä tapauksessa Microsoftin oppimistyökaluissa (Learning Tools) – nähtiin paljon potentiaalia opiskelijoiden edistymisen tukemiseen.

Saskyn Jarno Haapaniemi toteaa: – Koulutuksen tavoite oli vahvistaa henkilöstön ymmärrystä saavutettavasta materiaalista sekä auttaa saavutettavamman materiaalin tuottamisessa. Tarve syntyi kahdesta suunnasta: saavutettavuusvaatimuksista ja tarpeesta vahvistaa opiskelijoiden perustaitojen tukemista. Koulutuksen tuomat opit on tuotu käytäntöön sisällön tuottamisessa sekä materiaalien päivityksessä. Koulutukseen osallistuneelle henkilöstölle syntyi hyvä kuva saavutettavamman sisällön tuottamisesta. 

Saavutettavuuskoulutus pidettiin verkon kautta syksyn 2020 aikana kahteen kertaan. Koulutukset järjestettiin osana Vahvistu verkossa -hanketta. Lisäksi saavutettavuus opetuksessa -aiheesta pidettiin luento Vahvistu verkossa -hankkeen loppuseminaarissa. Lisätietoa hankkeesta: Vahvistu verkossa | SASKY koulutuskuntayhtymä.