PDF-lomakkeiden saavutettavuuskorjaukset Pirkanmaan liitolle

Avu teki yhteistyötä Pirkanmaan liiton kanssa, kun kaksi erilaista, täytettävää PDF-lomaketta korjattiin saavutettaviksi. PDF-lomakkeet liittyivät hankkeen rahoitushakemuksiin, ja niiden lähteinä olivat Word- ja Excel-lomakkeet. Saavutettavuuden varmistamisen lisäksi PDF-lomakkeisiin rakennettiin myös laskukaavat.