Saavutettavia dokumenttimalleja Turun amk:lle

Avu avusti Turun ammattikorkeakoulua saavutettavien dokumenttimallien tekemisessä. Avu teki korjauksia sekä hallinnon käytössä oleviin tiedostopohjiin että opiskelijoiden käyttämään opinnäytetyömalliin. Opinnäytetyön mallien korjaukset tehtiin sekä Windows- että Mac-käyttöjärjestelmien Word-versioille kahdella kielellä: suomeksi ja englanniksi.

Sekä hallinnon että koulutuksen asiakirjapohjat oli tehty Turun amk:ssa, mutta Avu toi niihin tarvittavat lisäykset ja korjaukset saavutettavuuden näkökulmasta. Samassa yhteydessä käyttäjille tehtiin ohjeistus saavutettavien dokumenttimallien käyttämiseen ja saavutettavien dokumenttien tuottamiseen.