Saavutettavuuskoulutusta Oppiminen kuuluu kaikille -hankkeessa

Avu tarjosi saavutettavuuskoulutusta Oppiminen kuuluu kaikille -hankkeen osallistujille, jotka olivat eri koulutusasteiden opettajia. Saavutettavuuskoulutusta pidettiin kahdesta aiheesta:

  • Saavutettavat PowerPoint-tiedostot
  • Saavutettava työskentely Microsoft Teams -palvelussa

Saavutettavuuskoulutukset toteutettiin verkossa keväällä ja syksyllä 2023.

Oppiminen kuuluu kaikille -hanketta hallinnoi Laurea-ammattikorkeakoulu.