Metsäkeskuksen PDF-lomakkeiden saavutettavuuskorjaukset

Avu korjasi Metsäkeskukselle n. 90 täytettävää PDF-lomaketta saavutettaviksi. Tiivis yhteistyö Metsäkeskuksen asiantuntijan kanssa kesti miltei vuoden ajan. PDF-lomakkeiden korjaukset tehtiin Adobe Acrobat DC -ohjelmalla.

Metsäkeskus toimitti valmistellut lomakkeet Avulle. Avun teknisen saavutettavuuden asiantuntija korjasi lomakkeiden koodauksen ja viimeisteli ne käyttökuntoon. Tässä teknisessä korjauksessa mm. merkittiin kentät, varmistettiin sisältöjen ja sisältöryhmien lukemisjärjestys, purettiin koodista tarpeettomat taulukot, lisättiin taulukoille vaihtoehtoiset kuvaukset ja täydennettiin dokumentin metatiedot. Korjauksen jälkeen lomakkeet testattiin NVDA-ruudunlukuohjelmalla.

Metsäkeskuksen lomakkeet tehtiin kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi. Kustakin lomakkeesta tehtiin ensin suomenkielinen versio, minkä jälkeen Metsäkeskus toimitti lomakkeiden ruotsinkieliset versiot koodattavaksi. Avu korjasi näiden lomakkeiden koodin muilta osin, mutta Metsäkeskuksen asiantuntijat tekivät itse lomakekenttien ruotsinkieliset nimet ja ohjaustekstit PDF-tiedostoon. Prosessin aikana lomakkeiden ylläpitäjille pidettiin myös PDF-lomakkeiden korjaus- ja päivityskoulutus.