SEAMKille saavutettavuuskorjaukset Office-tiedostomalleihin

Avu korjasi Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SEAMK) olemassa olevia Office-malleja saavutettaviksi.

SEAMK toimitti Avulle käytössä olevat Word- ja PowerPoint-mallit, joihin tehtiin tarvittavat saavutettavuuskorjaukset. Lisäksi potx-malleista korjattiin pohjista tunnistetut, luetelmiin liittyvät ongelmat. Malleihin sisällytettiin saavutettavuusohjeistus, jotta käyttäjät osaavat ottaa huomioon olennaiset saavutettavuuteen liittyvät tekniset ja sisällölliset seikat.

Mallien korjaukset tehtiin iteroivalla periaatteella ja tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa.