Perusopetuksen saavutettavuus tyssää tiedon puutteeseen

Minna Bimberg on selvittänyt pro gradu -työssään peruskoulun opettajien asenteita saavutettavuuden edistämiseen opetuksessa. Bimberg tutki neljää kysymystä: Miten opettajat asennoituvat saavutettavuuden edistämiseen opetuksessa? Mistä he hakevat tietoa saavutettavuusvaatimuksista? Millä tavalla he huomioivat saavutettavuusvaatimukset opetuksessaan? Mitkä ovat tärkeimmät esteet saavutettavan opetusmateriaalin…