Avu avusti OKM:tä graafisten töiden kilpailutuksessa

Olimme avuksi Opetus- ja kulttuuriministeriölle, kun se kilpailutti graafisiin töihin liittyviä palveluita. Tarjosimme konsultaatiota kahdessa asiassa: kilpailutusdokumenteissa ja työnäytteiden arvioinnissa.

Osallistuimme kilpailutusdokumenttien laatimiseeen saavutettavuutta koskevilta osin. Tunnistimme ja sanoitimme saavutettavuuteen liittyvät kriteerit sekä tarjoajien pisteytyksen. Tämän lisäksi arvioimme saapuneiden työnäytteiden saavutettavuuden tason aiemmin määriteltyihin kriteereihin peilaten.