Saavutettavuus ei ole joko tai vaan sekä että

Saavutettavuus ei ole “joko tai” vaan “sekä että” ja kaikkea siltä väliltä, todisti professori Gottfried Zimmermann korkeakoulujen digitaalisen saavutettavuuden seminaarissa. Zimmermannin kumoamat teesit olivat: Ihmisellä joko on rajoitteita tai ei ole rajoitteita.Rajoitteet voivat liittyä esim. näköön, kuuloon, puhumiseen, motoriikkaan tai ymmärtämiseen. Rajoitteet…