Perusopetuksen saavutettavuus tyssää tiedon puutteeseen

Minna Bimberg on selvittänyt pro gradu -työssään peruskoulun opettajien asenteita saavutettavuuden edistämiseen opetuksessa. Bimberg tutki neljää kysymystä: Miten opettajat asennoituvat saavutettavuuden edistämiseen opetuksessa? Mistä he hakevat tietoa saavutettavuusvaatimuksista? Millä tavalla he huomioivat saavutettavuusvaatimukset opetuksessaan? Mitkä ovat tärkeimmät esteet saavutettavan opetusmateriaalin…

Saavutettavuus ei ole joko tai vaan sekä että

Saavutettavuus ei ole “joko tai” vaan “sekä että” ja kaikkea siltä väliltä, todisti professori Gottfried Zimmermann korkeakoulujen digitaalisen saavutettavuuden seminaarissa. Zimmermannin kumoamat teesit olivat: Ihmisellä joko on rajoitteita tai ei ole rajoitteita.Rajoitteet voivat liittyä esim. näköön, kuuloon, puhumiseen, motoriikkaan tai ymmärtämiseen. Rajoitteet…