Saavutettavuuskoulutus Saskyn verkko-opettajille

Avu piti SASKY-koulutuskuntayhtymän opettajille ja Vahvistu verkossa -hankkeen toimijoille koulutuksia saavutettavuuden roolista opetuksessa.   Koulutuksen aiheina olivat:  Digitaalisen saavutettavuuden merkitys  Kognitiivinen saavutettavuus (saavutettava sisältö, sisällön rakenne)  Universal Design for Learning (UDL) -viitekehys  kohderyhmien huomioiminen verkkokurssin suunnittelu-, tuotanto- ja toteutusvaiheessa  Saavutettavien opetusmateriaalien tuottaminen  Office-dokumenttien saavutettavuus  Saavutettavien pdf-tiedostojen tuottaminen  Videoiden tekstitys.  Saavutettavuus Moodle-oppimisympäristössä  Avustavat teknologiat ja…