Tietotyöskentelyn muutos haastaa organisaatiot ja käyttäjät

Tietotyöskentelyn trendi on palvelujen pirstoutuminen ja jatkuva kehitys sekä erillisten sovellusten käyttäminen tarpeen, tilanteen tai päätelaitteen mukaan. Pilvipalveluita pystyy käyttämään ajasta ja paikasta riippumatta, kiitos kannettavien tietokoneiden, etätyöskentelyn, laajakaistan, mobiililaitteiden ja datapakettien.

Muutosta on johdettava

Muutos on suuri niin teknologioissa, työkaluissa kuin toimintatavoissa. Organisaatioille muutosprojektit voivat olla monella tavalla haasteellisia. Johdon tulee tunnistaa digitalisaation ja modernin työskentelyn tuomat hyödyt niin käyttäjän, asiakkaan kuin liiketoiminnankin kannalta ja olla aidosti muutoksen takana. Esimiehillä pitää olla työkalut ja tila kehittää toimintonsa ja tiimiensä tekemistä. Käyttäjien täytyy oman osaamisensa tasolla saada tukea tuottavaan työskentelyyn uusilla kanavilla ja toimintatavoilla.

Kun organisaatio ottaa käyttöönsä yhteisöllisen työskentelyn pilvipalvelun, esim. Office 365:n, sen pitää pystyä muuttamaan toimintatapojaan palvelun logiikan mukaiseksi. Kun laajaa pilvipalvelua voi käyttää monenlaiseen työskentelyyn ja erilaisilla tavoilla, yksittäisen käyttäjän mahdollisuudet ja samalla vastuut kasvavat. Organisaatiossa onkin hyvä tarjota valmiita ratkaisuja ja koeteltuja käytäntöjä, jotta työntekijöiden tai tiimien aika ei mene yritykseen ja erehtymiseen ja jotta toiminta on riittävän yhtenäistä kokonaisuuden tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi.

Samanaikaisesti on myös muistettava, että kertamuutos ei riitä. Palveluiden kehittyminen edellyttää organisaatiolta joustavaa toiminnan kehittämistä ja muutoksessa mukana pysymistä.

0 kommenttia “Tietotyöskentelyn muutos haastaa organisaatiot ja käyttäjät

Leave a Reply