Tekoäly viranomaisen ja päätöksentekijän tukena

1984 on täällä. Valvonta on päällä koko ajan ja kaikkialla. Kansalaisista kerätään tietoa – ja kansalaiset itse luovuttavat auliisti tietoa niin omasta kuin muiden toiminnasta.

Toistaiseksi dataa ei käytä Puolue, vaan sitä käytetään ihmisten palvelemiseen.

Digitalisaatio palvelee ihmistä

Sähköiset palvelut ja internet ovat ainoa tapa järjestää riittävän tasavertaisia ja kattavia palveluita Suomen kaltaisessa harvaan asutussa ja vähäväkisessä maassa. Palveluväylän rakentaminen edellyttää laillisten perusteiden ja fyysisten järjestelmien lisäksi henkilöiden luotettavaa yksilöimistä ja tunnistamista.

Esimerkkinä terveydenhuolto: Kun henkilö on tunnistettu, tiedot kirjattu käyttökelpoisessa muodossa ja systeemit toimivat yhteen, voidaan olettaa ihmisen saavan hänelle oikeata palvelua hoitopaikasta riippumatta.

Tekoäly rouhii ja muokkaa dataa

Yksilöiden tiedoista muodostuu massana ja ajan kanssa myös dataa, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena maakunnallisesti tai valtakunnallisesti.

Oikein kerätyn, eheän ja yhdistellyn datan avulla voidaan luoda perusteltuja ennusteita. Näitä ennusteita voidaan käyttää päätöksenteossa. Päätökset puolestaan johtavat toimiin, jotka taas kerryttävät lisää dataa. Ennen pitkää ennusteiden lisäksi voidaan tarjota myös dataan perustuvia ratkaisuvaihtoehtoja.

Tiedon perusteella voi tehdä päätöksiä

Dataan perustuvien päätösten teko ei aina ole ihmiselle helppoa – varsinkaan politiikassa, jossa työpaikka perustuu suosioon. Toisaalta datan ja numeroiden taakse on helppo vetäytyä. Henkilökohtaisista valinnoista riippumatta tekoäly on joka tapauksessa saatavilla taustavoimaksi myös viranomaistyöhön ja päätöksentekokoneistoon. Veronmaksajana toivoisin, että sitä myös käytettäisiin.

Ja toivoisin myös, että omasta datasta tulisi myös minulle aito myyntiartikkeli eikä vain väline palveluiden vaihdannalle!

Lähde: “How far are we from AI becoming an equal Minister of the Cabinet?” Taavi Kotka Atea Focus -tilaisuudessa 25.9.2018

0 kommenttia “Tekoäly viranomaisen ja päätöksentekijän tukena

Leave a Reply