Hämeenlinnan kaupungin henkilöstön saavutettavuuskoulutus: saavutettavia Office-tiedostoja alusta alkaen

Avun asiantuntijat ovat kouluttaneet Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöä tuottamaan saavutettavia Office-tiedostoja. Saavutettavuuskoulutukset aloitettiin keväällä 2020, ja niiden sarja jatkuu nyt syksyllä. Verkossa toteutettaviin koulutuksiin on tähän mennessä osallistunut toistasataa henkilökunnan jäsentä, lähinnä hallinnosta.

Hämeenlinnan kaupungin hallintopäällikkö Niina Kuusela toteaa: – Koulutuksen tavoite on tuottaa sähköisesti laadukkaita, saavutettavia asiakirjoja kuntalaisille. Saavutettavuuskoulutuksella haluamme varmistaa henkilöstön osaamisen.

Teamsin käyttö tuo saavutettavuuden arjen työhön

Saavutettavien Office-dokumenttien koulutus järjestettiin verkossa Hämeenlinnan kaupungin Teams-palvelussa. Teoria-alustukseen ja käytännön esittelyyn perustuvia koulutuskertoja oli keväällä kaksi, ja niitä täydennettiin niin ikään verkossa toteutettavilla klinikoilla. Klinikoilla käytiin yksityiskohtaisemmin läpi käyttäjien omia dokumentteja, jotta saavutettavuuteen liittyviä ongelmia saatettiin korjata aidosta aineistosta.

Verkkotoimittaja Kaisa Paavilainen Hämeenlinnan kaupungin viestinnästä on tyytyväinen Teamsin käytöstä koulutuksen alustana. – Tässä on tullut samalla kertaa opittua niin saavutettavuuteen kuin tiimityöskentelyyn liittyviä uusia taitoja. Oman Teamsin hyödyntäminen sitoo koulutukset ja klinikat arkeen toisella tavalla kuin ulkopuolisella alustalla kertaluonteisesti toteutetut teorialuennot.

Saavutettavat pohjat ja ohjeet helpottavat työtä

Avu muokkasi samassa yhteydessä Hämeenlinnan kaupungin Word-mallin saavutettavaksi ja tuotti ohjeet sen oikeanlaiseen käyttöön. Avu auttoi myös PowerPoint-pohjan korjaamisessa ja teki ohjeistuksen mallipohjan käytöstä.

– Kun tiedostot tehdään alun alkaen saavutettaviksi, korjattavaa ei jää julkaisemisen loppupäähän. Yksinkertaisista dokumenteista saadaan hyvinkin saavutettavia oikeilla malleilla ja oikeilla toimintatavoilla, sanoo Avun kouluttaja, teknisen saavutettavuuden asiantuntija Mirlinda Kosova-Alija.

0 kommenttia “Hämeenlinnan kaupungin henkilöstön saavutettavuuskoulutus: saavutettavia Office-tiedostoja alusta alkaen

Leave a Reply