Yhteisöllisen työskentelyn konsultointi ja valmennus

Yhteisöllisen työskentelyn konsultointi ja valmennus

Autamme organisaatiota hyödyntämään Office 365 -pilvipalvelua tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Vedämme vaiheistetun projektin, jonka avulla laajasta ja kehittyvästä palvelukokonaisuudesta otetaan organisaation tehokäyttöön tarkoituksenmukaiset alipalvelut. Kerromme hyvistä käytänteistä ja autamme tiimejä yhteisölliseen ja läpinäkyvään tapaan toimia. Tarvittaessa valmistelemme organisaatiokohtaisen ohjeistuksen ja valmennamme työntekijöitä joko verkossa tai kasvokkain.