Teams opetuskäytössä -koulutus

Koulutuksen aikana opitte hyödyntämään Teamsin monipuolisia toiminnallisuuksia ja hyödyntämään työkalua oppimismuotoilun tueksi.

Koulutus on tarkoitettu opettajille, opettajatiimeille ja opetusteknologioiden kehittämisestä vastaaville , jotka haluavat tehostaa toimintaansa sekä hyödyntää organisaatioon hankittua O365-palvelua opetuskäyttöön laajemmin ja syvemmin.

Teams opetuskäytössä

Räätälöimme Microsoft Teams -valmennuksen juuri teidän organisaationne tarpeisiin. Valmennukset voidaan toteuttaa omissa tiloissanne tai verkkokoulutuksena. Koulutukset ovat aina toiminnallisia ja aktiivisia, työpajatyyppisiä toteutuksia, ja niissä voidaan käyttää teidän omaa ympäristöänne ja aineistoanne.

Toteutamme valmenuksen toiveenne mukaan suomeksi tai englanniksi.

Koulutuksen aikana opitte hyödyntämään Teamsin monipuolisia toiminnallisuuksia ja hyödyntämään työkalua oppimismuotoilun tueksi. Käymme läpi Teamsin käyttöä tiimiopettajuuden edistämisen välineenä sekä opetuksen ja opiskelun tehostamisen työkaluna.

Koulutuksen sisältö

 • Teams tueksi valitulle oppimismuotoilun menetelmälle (käänteinen oppiminen, projektioppiminen, hybridiopetus jne.)
 • Teams-palvelun yleiskuvaus
 • Teams-sovelluksen asentaminen
 • Teamsin käyttöliittymä
 • Omien asetusten muokkaus (mm. ilmoitukset)
 • Erityyppisten tiimien luominen ja hallinnointi (Classes: opettajien ja opiskelijoiden työskentelyyn, PLCs: tiimiopettajuuteen edeistämiseen)
 • Käyttöoikeudet ja opiskelijoiden kutsuminen tiimiin
 • Liittyminen tiimeihin
 • Kanavat
 • Keskustelu (opiskelijoiden ohjaamista, tietojen jakamista, vertaistuki)
 • Tiedostot (opiskelijaryhmien yhteiset tuotokset, opettajien materiaalit, opetussuunnitelman luonnokset)
 • Class Notebook (muistiinpanot, materiaalit, vinkit)
 • Kysely (lähtötasokysely, pienimuotoinen tentti, palautekysely)
 • Tehtävät eli Assignments (opiskelijoiden tehtävät palaute ja arviointi)
 • Verkkotapaamiset (opiskelijoiden keskinäinen ryhmätyöskentely, opettajan ohjaus, verkkoluennot, tallennus ja videon jakaminen)
 • Yksittäisen opiskelijan ohjaus chatin, puhelun tai videopuhelun kautta
 • Ääni- ja videopuhelut ryhmän kesken
 • Saavutettavuusominaisuudet
 • Oppimisanalytiikkamahdollisuudet
 • Videot osana Teamsiä
 • SharePoint-tiimisivuston käyttöönotto osana Teamsiä (opetusmateriaalin työstöön ja jakamiseen)
 • Muita vinkkejä isojen tietomäärien hallintaan (keskustelujen tallennus)
 • Mobiilikäyttö
 • Tulevat kehitykset ja niiden ennakointi (Teams roadmap)

Kenelle?

Opettajille, opettajatiimeille ja opetusteknologioiden kehittämisestä vastaaville , jotka haluavat tehostaa toimintaansa sekä hyödyntää organisaatioon hankittua O365-palvelua opetuskäyttöön laajemmin ja syvemmin. Ryhmän maksimikoko 12 henkeä.

Kysy myös tarjous henkilökohtaisesta valmennuksesta, jos olet vastuussa organisaatiosi tai oman yksikkösi opetusteknologian edistämisestä! 

Tarvitsevatko opiskelijanne valmennusta Teamsin käyttöön? Voimme valmentaa myös opiskelijoita työkalun tehokkaaseen hyödyntämiseen. Ota yhteyttä!

Kesto

1 päivä
Puoli päivää: jos Teamsin perusteet ovat hallussa, valmennus on mahdollista järjestää puolen päivän mittaiseksi. Tällöin keskitymme niihin Teamsin toiminnallisuuksiin, joihin ryhmällä on kiinnostusta ja tarvetta.

Kouluttaja

Mirlinda Kosova-Alija
Kouluttajalla on aiheen syvällisen käytännön tuntemuksen lisäksi pedagoginen pätevyys sekä useiden vuosien opetuskokemus.