Saavutettavuuskoulutus Saskyn verkko-opettajille

Avu piti SASKY-koulutuskuntayhtymän opettajille ja Vahvistu verkossa -hankkeen toimijoille koulutuksia saavutettavuuden roolista opetuksessa.   Koulutuksen aiheina olivat:  Digitaalisen saavutettavuuden merkitys  Kognitiivinen saavutettavuus (saavutettava sisältö, sisällön rakenne)  Universal Design for Learning (UDL) -viitekehys  kohderyhmien huomioiminen verkkokurssin suunnittelu-, tuotanto- ja toteutusvaiheessa  Saavutettavien opetusmateriaalien tuottaminen  Office-dokumenttien saavutettavuus  Saavutettavien pdf-tiedostojen tuottaminen  Videoiden tekstitys.  Saavutettavuus Moodle-oppimisympäristössä  Avustavat teknologiat ja…

Teams-valmennus nosti Seurakuntaopistossa taidot uudelle tasolle

Avu toteutti Järvenpään seurakuntaopistolle räätälöidyn Teams-valmennuksen. Teams-valmennuksen tavoitteena oli saada jo käyttöönotetusta sovelluksesta esiin tiimityöskentelyn parhaat hyödyt ja testatut käytänteet. Teams-valmennus Teams-tiimissä  Seurakuntaopistolla oli harjoiteltu O365-palvelun ja Teamsin käyttöönottoa itsenäisesti, kukin yksilö ja tiimi kulloistenkin tarpeidensa mukaan. Pian huomattiin, että…